Dr. Rahul Parihar

BAMS NIA, MD (Kayachikitsa) BHU

Dr. Suman Dadhich

BAMS & MD (Panchkarma) NIA

Dr. Shrikant Verma

BAMS, MD (Samhita Evam Siddhant) BHU

Dr. Parnika Shukla

Waiting for Counseling

Dr. Arpit K Shrivas

BAMS & MD (Kayachikitsa) BHU

Dr. Vandana Singh

BAMS & MD (Dravyaguna) BHU

Dr. Ummed Singh Rajpurohit

BAMS PAMCH (Raj.), MS(Shalakya) BHU

Dr. Seema Prajapati

BAMS, MD (Samhita Evam Siddhant) BHU