Dr. Rahul Parihar

BAMS NIA Jaipur, MD (Kayachikitsa) BHU

Dr. Atul Singh

BAMS & MD (Panchkarma) NIA

Dr. Shrikant Verma

BAMS, MD (Samhita Evam Siddhant) BHU

Dr. Pragya Gangele

Samhita Evam Siddhant

Dr. Parnika Shukla

Kayachikitsa

Dr. Arpit K Shrivas

Co - Founder of Pratyaksh Ayurveda Clinic Series

Dr. Vandana Singh

Dravyaguna

Dr. Pratyush Sharma

Kayachikitsa

Dr. Seema Prajapati

Samhita Evam Siddhant